Wilderness first aid

We believe that you will be safe, anywhere & always in the wilderness ...

Wilderness first aid

Basis eerstehulp verlening in de natuur

Wanneer we tijdens onze natuurbeleving afgezonderd zijn van de beschaving is het essentieel elkaar te kunnen helpen bij het verzorgen of behandelen van kwetsuren en lichte aandoeningen in afwachting van repatriëring of professionele hulpverlening. bij Badger outdoor experience  leggen we de nadruk op het geven van de eerste hulpverlening bij veel voorkomende kwetsuren en verwondingen die je kan oplopen tijdens outdoor activiteiten. Wij willen daarbij focussen op het kunnen behandelen of stabiliseren van snijwonden, kneuzingen, brandwonden, breuken, bloedingen. Ook levensbedreigende situaties zoals verstikking en het kunnen reanimeren van personen zijn basis vaardigheden die men dient te kunnen beheersen tijdens activiteiten in de wildernis.

      Marc De Vrieze.                            Badger outdoor experience