ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden:

1 Basis reglement voor workshops & alle activiteiten:

1.1 Badger Outdoor Experience zorgt ervoor dat alle deelnemers tijdens de workshops & activiteiten op een verantwoorde manier worden begeleid. 

1.2 Badger Outdoor Experience zal alle deelnemers wijzen op mogelijke gevaren en in functie hiervan de nodige instructies geven. 

1.3 Badger Outdoor Experience activiteiten zijn van een avontuurlijke aard en worden meestal gegeven in een natuurlijke buitenomgeving, deelname ervan geschiedt volledig op eigen risico.

1.4 Badger Outdoor Experience is op geen enkele wijze aansprakelijk voor opgelopen schade aan materialen of eigendommen, verlies of diefstal van goederen of veroorzaakte kwetsuren aan deelnemers of derden. Eventuele opgelopen kwetsuren ten gevolge van deelname aan onze workshops of activiteiten worden gedekt via je mutualiteit of hospitalisatieverzekering en voor eventuele schade aan goederen of derden ben je beschermd via je 'familiale' verzekering. 

1.5 Voedselallergieën, besmettelijke ziekten, verplicht medicijngebruik of fysieke belemmeringen in welke vorm dan ook, dienen vooraf gemeld te worden bij het invullen van het inlichtingenblad en dit voor deelname aan al onze activiteiten of workshops.

1.6 Indien blijkt dat de ingevulde informatie op het inlichtingenblad enig risico met zich meebrengt of van invloed zou kunnen zijn op het goede verloop van het programma tijdens het volgen van onze workshops of activiteiten zal deelname hieraan afgeraden worden of volledig onder het eigen risico vallen!

1.7 De minimum leeftijd voor deelname aan de workshops en activiteiten van Badger Outdoor Experience bedraagt 12 jaar met begeleiding van volwassenen (ouders, monitoren, leerkrachten)!

1.8 De minimum leeftijd voor deelname aan de workshops en activiteiten van Badger Outdoor Experience bedraagt 18 jaar zonder begeleiding!

1.9 Er worden geen honden toegelaten tijdens outdoor weekenden, workshops of andere activiteiten!

2 Betaalvoorwaarden:

2.1 Na inschrijving & betaling van een workshop, outdoor weekend of activiteit op de website www.badgeroutdoorexperience.be ontvangt u een bevestiging van betaling. 

2.2 Deelnemers krijgen een inlichtingenblad toegestuurd via e-mail, de ingevulde gegevens blijven strikt vertrouwelijk en zullen na deelname verwijderd worden uit de database van Badger Outdoor Experience.      

2.3 Na betaling verbindt men zich ook aan de algemene voorwaarden zoals die in het document 'Algemene voorwaarden' zijn beschreven!

2.4 Na deelname van een outdoor weekend of workshop krijgen deelnemers een certificaat van deelname.  Dit certificaat wordt verzonden met bpost naar het adres van de deelnemer(s). 

3 Annulatie van deelname door de deelnemers:

3.1 Bij annulering door de deelnemer wordt steeds een annulatie kost aangerekend van 50 % op het betaalde inschrijvingsgeld tot 7 dagen voor de aanvang van de activiteiten of workshops. 

3.2 De annulatiekosten bedragen 100 % op het betaalde inschrijvingsgeld vanaf 6 dagen voor de aanvang van activiteiten of workshops.Er zijn geen uitzonderingen mogelijk op deze annulatie regel!

4 Het recht van annulatie door Badger Outdoor Experience:

4.1 Badger outdoor Experience behoud zich het recht op annulatie van de activiteiten of workshops wanneer het minimale deelnemersaantal (5 deelnemers) niet werd behaald zoals vermeld op de pagina "workshops" van de website www.badgeroutdoorexperience.be 

4.2 Badger Outdoor Experience zal bij annulatie van aangekondigde activiteiten of workshops alle ingeschreven deelnemers ten laatste 2 dagen voor aanvang van de activiteiten of workshops hiervan op de hoogte brengen. 

4.3 Alle ingeschreven deelnemers hebben bij annulatie door Badger Outdoor Experience recht op 100% terugbetaling van het betaalde inschrijvingsgeld!

4.4 Het inschrijvingsgeld zal bij annulatie terugbetaald worden op de eerste werkdag na het outdoor weekend, workshop of activiteit waarvoor de deelnemer zich had ingeschreven.

5 Programma inhoud en uitsluiting van deelnemers:

5.1 Badger Outdoor Experience behoudt zich alle rechten voor, om ten gevolge van overmacht wijzigingen aan te brengen in het programma van activiteiten of workshops en dit in functie van de veiligheid en het comfort van alle deelnemers. 

5.2 Badger Outdoor Experience behoudt zich ook het recht om deelnemers tijdens een activiteit of workshop uit te sluiten indien een deelnemer of enkele deelnemers door ongepast gedrag de veiligheid en het goede verloop van het programma voor de overige deelnemers ernstig in gedrang brengen.

6 Respectvol omgaan met de natuur & omgeving:

6.1 Bij Badger Outdoor Experience delen en onderrichten we kennis en vaardigheden tijdens onze activiteiten en workshops met respect voor de natuur!

6.2 Het is verboden om tijdens activiteiten en workshops afval achter te laten in de natuur of op het activiteiten terrein. Na activiteiten en workshops dienen alle vreemde objecten, afval of materialen opgeruimd te worden.

6.3 Het is verboden producten te gebruiken op het activiteiten terrein die schadelijk zijn voor het milieu.      Er mogen alleen producten gebruikt worden die biologisch afbreekbaar zijn of het milieu minimaal belasten!

6.4 Bij overnachting in tenten zal de sanitaire voorziening van avontuurlijke aard zijn. De wc tenten, één voor de dames en één voor de heren zijn droge toiletten. Het toiletpapier is ongebleekt, 100% gerecycleerd FSC materiaal en volledig afbreekbaar.

 7 Fotomateriaal:

7.1 Alle foto's op deze website zijn eigendom van Badger Outdoor Experience.
7.2 de auteursrechtelijke bescherming van "originele" foto's ontstaat automatisch. De auteur-fotograaf dient geen formaliteiten te vervullen opdat zijn foto's auteursrechtelijk beschermd zouden zijn.
7.3 Badger Outdoor Experience is als enige gerechtigd zijn foto's te reproduceren en op enigerlei wijze publiek te verspreiden. Badger Outdoor Experience kan evenwel zijn auteursrechten, met uitzondering van bepaalde morele rechten, geheel of gedeeltelijk in licentie geven of zelfs overdragen aan een derde, wat dan betekent dat die rechthebbende, binnen de grenzen van de verkregen toelating, zelf bepaalde rechten, die in principe uitsluitend aan de auteur toekomen, mag uitoefenen; soms ook het recht om de foto's zelf verder te exploiteren. 
7.4 Aanvraag tot gebruik van foto's gepubliceerd op deze website dient te geschieden door van een versturen van een aanvraag op info@badgeroutdoorexperience.be


Laatst aangepaste en gepubliceerde versie:    28 maart 2020.